Arvsrätt Stockholm

Välkommen till Arvsrätt Stockholm Juridisk rådgivning Behöver du juridisk rådgivning i arvsrättsliga och andra juridiska frågor eller tvister. Lång erfarenhet Söker du en advokat med stor erfarenhet, då har du hittat rätt. Advokat Wilhelm Thornefors biträder dig gärna. Arvsrätt i Stockholm Behöver du reda ut något kring arvsrätt, kontakta gärna oss. Ring för tidsbokning 08-6118009 Vid akuta ärenden ring 070-2098704 Arvsrätt i Stockholm, Wilhelm Thornefors Advokatfirman Wilhelm Thornefors AB erbjuder juridiskt biträde åt både företag och privatpersoner. Etablerad sedan 1988 kan vi…

Välkommen till Arvsrätt Stockholm

Juridisk rådgivning

Behöver du juridisk rådgivning i arvsrättsliga och andra juridiska frågor eller tvister.

Lång erfarenhet

Söker du en advokat med stor erfarenhet, då har du hittat rätt. Advokat Wilhelm Thornefors biträder dig gärna.

Arvsrätt i Stockholm

Behöver du reda ut något kring arvsrätt, kontakta gärna oss.

Arvsrätt i Stockholm, Wilhelm Thornefors

Advokatfirman Wilhelm Thornefors AB erbjuder juridiskt biträde åt både företag och privatpersoner. Etablerad sedan 1988 kan vi erbjuda dig vår gedigna erfarenhet och ett genuint intresse för dig och din rättsfråga.

Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå med kontor mitt i Stockholm. Med en Inriktning på affärsjuridik, fastighetsrätt och familjerätt, särskild på bodelning och arvsrätt.

Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman och skiftesman. Självklart företräder vi dig även i rättsprocesser inför domstol och myndigheter. Vi förmedlar rättsskydd och rättshjälp.

Vi biträder även vid upprättande av avtal och andra dokument som äktenskapsförord, samboavtal, testamente, samt vid förrättande av bouppteckning, bodelning och arvskifte. Vår erfarenhet är en trygghet för våra klienter. I både rättegångar och vid förhandlingar strävar vi efter att även du ska känna trygghet. Vi kan förklara rättsläget och diskutera möjliga handlingsalternativ med dig.

Vi är angelägna att vara lätt tillgängliga för våra klienter. Vi besitter en genuin kompetens inom arvsrätt.

Varje uppdrag är nytt, unikt och av stor vikt för dig som part men även för oss.

Arvsrätt i Stockholm, Wilhelm Thornefors - Ring eller maila på för att boka en tid.

Arvsrätt och Familjerätt

Familjerätten reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter, exempelvis frågor kring separation, skilsmässa och vårdnad om barn. Hit hör även frågor om bodelning och arvsrätt. Juridiska frågor om bodelning eller arvsrätt, kommer många av oss någon gång i kontakt med. Regler om bodelning reglera rättsförhållandet mellan makar.

Arvsrätten reglerar släktingarnas rätt till arv när deras anhöriga går bort. Det kan ofta finnas behov av att upprätta äktenskapsförord, samboavtal eller testamente och därigenom fördela sin egendom  och arv på det sätt du själv vill.

När någon dött skall bouppteckningen upprättas. Arvsrätten ger ofta upphov till frågor, missförstånd och tvister. För att minska risken för rättsförlust och onödiga tvister kan det vara av vikt att du som arvinge är rätt juridiskt informerad redan inför bouppteckningen.

Flera viktiga nyheter har genomförts i nya internationella arvslagen. Det kan därför vara särskilt viktigt för utlandssvenskar och andra personer med utländsk anknytning att skriva testamente.

arvsrätt

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
Arvsrätt Stockholm

Wilhelm en advokat med stor erfarenhet

Advokatfirman Wilhelm Thornefors AB
En ansvarsfull advokatbyrå etablerad sedan 1988
Kontakta oss
Åtar oss uppdrag relaterade till arvsrätt med mera