Familjerätt och arvsrätt

Familjerätten reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter, exempelvis frågor kring separation, skilsmässa och vårdnad om barn. Hit hör även frågor om bodelning och arvsrätt.

Säkerställ din äganderätt, kontakta oss nu för att få experthjälp med arsrätt.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Juridiska frågor om bodelning eller arvsrätt, kommer många av oss någon gång i kontakt med.

Regler om bodelning reglera rättsförhållandet mellan makar.
Arvsrätten reglerar släktingarnas rätt till arv när deras anhöriga går bort. Det kan ofta finnas behov av att upprätta äktenskapsförord, samboavtal eller testamente och därigenom fördela sin egendom och arv på det sätt du själv vill.

När någon dött skall bouppteckningen upprättas. Arvsrätten ger ofta upphov till frågor, missförstånd och tvister. För att minska risken för rättsförlust och onödiga tvister kan det vara av vikt att du som arvinge är rätt juridiskt informerad redan inför bouppteckningen.

Flera viktiga nyheter har genomförts i nya internationella arvslagen. Det kan därför vara särskilt viktigt för utlandssvenskar och andra personer med utländsk anknytning att skriva testamente.

Affärsjuridiska frågor uppkommer för alla företagare. Vi biträder exempelvis vid företagsöverlåtelser, samarbetsavtal, aktieägaravtal, handelsbolagsavtal, köprättsliga avtal, generationsfrågor och lokalfrågor.

Vi biträder även i kommersiella tvister.

Fastighetsrätt
Vi åtar oss de flesta typer av uppdrag relaterade till fastighetsrätt. Exempelvis i tvister kring köp av fastigheter, ”dolda fel”, servituts- och nyttjanderättstvister. Vi åtar oss även uppdrag i tvister avseende entreprenader, exempelvis gentemot bygglov och hantverkare i samband med ombyggnation och renovering.

Kontakta oss gärna i juridiska frågor berörande din fastighet eller ditt boende.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.